Po 159. členu Kazenskega zakonika je obrekovanje kaznivo dejanje.

Pravni vidik 2018-04-13T10:31:55+00:00
Ljudje se pogosto ne zavedajo, da je obrekovanje resna kršitev človekovih pravic saj je po slovenski zakonodaji obravnavano kot kaznivo dejanje.
In sicer je obrekovanje po Kazenskem zakoniku obravnavano v poglavju o kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime.

Obrekovanje 159. člen

(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.
V ta kontekst poleg 159. člena Kazenskega zakonika sodijo tudi 158. člen (razžalitev), 160. člen (žaljiva obdolžitev), 161. člen (opravljanje), 162. člen (očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja)

Kontakt

Cesta Leona Dobrotinška 2

Phone: 041 777 631