O Izobraževalnem centru Eksena

O Izobraževalnem centru Eksena 2018-04-13T10:12:07+00:00
Izobraževalni center Eksena je zasebna, samostojna, nepolitična in neverska izobraževalna ustanova, neodvisna od državnih institucij ter političnih ali religioznih ideologij, organizacij in posameznikov.
Izhodišče našega poslanstva so temeljne človekoljubne listine Organizacije Združenih narodov – Splošna deklaracija človekovih pravic, Deklaracija o otrokovih pravicah in Unescova Deklaracija o načelih strpnosti. Ker podpiramo uresničevanje človekovih in otrokovih pravic, je naše delovanje usmerjeno v dobrobit posameznika in družbe ter s tem v javno dobro.

Slika: Deklaracija o otrokovih pravicah, Združeni narodi, 1959

Slika: Splošna deklaracija človekovih pravic, Združeni narodi, 1948

Skozi svoje dejavnosti uresničujemo svojo človekoljubno vizijo, ki je »posamezniku vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen, s tem njegovo resnično vrednost, ter tako soustvarjati družbo, ki je uspešna in ustvarjalna, brez da je uničevalna.«. Torej človeka podpremo v tem, da postane srečen, ljubeč, sočuten, samostojen, svoboden, odgovoren, ustvarjalen in kritično razmišljujoč posameznik.
V ta namen nudimo izvirna in kakovostna neformalna izobraževanja in svetovanja na področju odnosov, osebnostnega razvoja in strpnosti, ki so namenjena vsem, ki v svojem življenju prepoznavajo ključen pomen odnosa do sebe, do drugih in do sveta, saj v Ekseni verjamemo, da so odnosi ključnega pomena na poti do sreče, osebnega zadovoljstva, ljubezni in trajnega uspeha.

Kontakt

Cesta Leona Dobrotinška 2

Phone: 041 777 631